Kontakt

OZ DEŤOM PRE ŽIVOT
Mierová 40
821 05 Bratislava
IČO: 42171911
DIČ: 2022863161

 

Predseda združenia :  Miroslav Bílik

 Miroslav Bílik +421 911773957 – mirobilik01@gmail.com
Marcela Bíliková  +421905755652 – 07.marcela@gmail.com

 

Predseda združenia pre Východné Slovensko : Marek Novacký

Marek Novacký  – pobočka Prešov + 421 911810429 –  marecky@gmail.com

www.nabicyklidetom.sk

e-mail: cyklistidetom@gmail.com
č. účtu: 0634024952/0900 (Slovenská sporiteľňa)

201312151808040.filantrop_roka_m