Račianska časovka 2021 – 15.9.2021

Home / Račianska časovka 2021 – 15.9.2021

RAČIANSKA ČASOVKA 2021

dní
hodín
minút
sekúnd

PROPOZÍCIE

Pozývame Vás na 11.ročník „Račianskej cykločasovky” ktorá sa bude konať pod patronátom starostu MČ Bratislava- Rača Mgr. Michala Drotována. Príďte si vyskúšať svoju kondičku na 6km trati s prevýšením 340 metrov už 15.9. 2021.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Názov podujatia a ročník: Račianska časovka 2021

Usporiadateľ: Mestská časť Bratislava-Rača a GREENBIKE ALOHA TEAM Bratislava

Zodpovedná osoba: Miroslav Bilik

Miesto štartu: Bratislava-Rača, amfiteáter v Knižkovej doline.

Termín: 15.9.2021, štart o 10:00 hod, intervalový štart.

Prihlasovanie: Pomocou priloženého prihlasovacieho formulára, prípadne na mieste štartu od 8:00 do 9:45, najneskôr však do štartu prvého pretekára.

*Organizátor si vyhradzuje právo upraviť údaje uvedené v propozíciách podľa potreby.

KATEGÓRIE

Muži

kadeti 15 -16 rokov,

juniori 17 – 18 rokov,

muži 19 – 39 rokov,

muži 40 – 49 rokov,

muži 50 – 59 rokov,

muži 60 a viac rokov.

Ženy

kadetky 15 -16 rokov,

juniorky 17 – 18 rokov,

ženy 19 – 39 rokov,

ženy 40 – 49 rokov,

ženy 50 a viac rokov.

BLIŽŠIE INFORMÁCIE

Trasa:

Bratislava, Rača – amfiteáter, Knižkova dolina, Dolný červený kríž, Biely kríž. Trasu môžete ísť na akomkoľvek bicykli.

Či už horskom alebo cestnom. Dĺžka trasy: 6 km/ prevýšenie 340 m.

Štartovné:

8 €, z toho organizátor venuje 2 € na pomoc deťom z detskej onkológii – OZ Deťom pre život. Štartovné sa platí na mieste prezentácie.

Maximálny počet štartujúcich je 200. 
Stav k 14.9.2021 je 150 registrovaných.
UPOZORNENIE: ak prídete priamo na štart bez registrácie, je možné, že už bude dosiahnutý limit 200 účastníkov. Preto odporúčame sa zaregistrovať.

Občerstvenie:

gél od firmy NUTREND v štartovnom

Meranie času

časomieru zabezpečuje VOS-TPK.

Vyhodnotenie:

vyhodnocujú sa prví traja pretekári v každej kategórii, ak v kategórii je min. 5 pretekárov.

Odovzdávanie cien a samotné vyhodnotenie:

14:00, Biely Kríž – horská chata Klinec. (prípadne 30 minút po príchode posledného jazdca)

Ceny: poháre a vecné ceny. 

Výsledky: budú uverejnené na stránke: http://www.sportsofttiming.sk.

*Upozornenie: Prilba je povinná, zloženie prilby počas pretekov bude riešené diskvalifikáciou pretekára! Pretek sa koná za každého počasia a v plnej premávke a na vlastnú zodpovednosť. Zmena rozpisu vyhradená.
Pretekár sa zúčastňuje podujatia na vlastné nebezpečie a nebude si nárokovať  škodu z prípadného zranenia.

  1. Všetci pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
  2. Každý účastník sa musí pri prezentácii preukázať preukazom poistenca a dokladom totožnosti s fotografiou (OP, školský preukaz, električenka, …).
  3. Deti do 15 rokov musí prezentovať ich zákonný zástupca.
  4. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmeny v prípade neočakávanej udalosti. Zmeny budú oznámené ráno v deň pretekov do 10.00 hod.
  5. Pretek sa končí dojazdom pretekára do cieľa.
  6. Všetci účastníci sú povinní riadiť sa pokynmi organizátorov a policajných zložiek.
  7. Každý pretekár musí mať počas preteku na hlave ochrannú prilbu.

SPONZORI

51879588_2198271150436045_2060368405428436992_n

Máte otázku ohľadom podujatia alebo by ste projekt radi podporili? Nižšie nájdete naše kontaktné. Ďakujeme.

Kontaktné údaje

E-mail: cyklistidetom@gmail.com

Telefónne číslo: +421 911 773 9757