Regeneračno – rekondičné pobyty

VĎAKA vyzbieraným finančných prostriedkov a podpore sponzorov miest a obci po celom Česku a Slovensku sa nám doposiaľ podarilo zrealizovať  6 regeneračno-rekondičných pobytov.

Ich cieľom je možnosť relaxácie nielen malých onkopacientov, ale predovšetkým ich rodičov a súrodencov. Zároveň ide o výmenu skúseností a možnosti vzájomnej podpory ľuďí, ktorí sa potýkajú s týmto ochorením.

 

 

chorvatsko chorvatsko-2