Iná podpora

Home / Podporte nás / Iná podpora
VĎAKA vyzbieraným finančných prostriedkov a podpore sponzorov miest a obcí po celom  Česku a Slovensku sme mohli podporiť nemocnice.
Onkologickým oddeleniam v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach sme venovali vecné a finančné dary na obnovu zariadení, či im pomohli prostredníctvom zabezpečenia dostatočného množstva krvi.Pevne veríme, že aj vďaka všetkým vám bude môcť toto naše úsilie pokračovať.

Ďakujeme vám všetkým.

   

IMG_1610[1]projekt 5