Verejná zbierka

Home / Podporte nás / Verejná zbierka

Stav vyúčtovania 2021

Scan vyučtovanie vz 2021

Verejná zbierka 2020

 

Od apríla do konca roka 2020, vykonávalo naše občianske združenie verejnú zbierku, na základe povolenia Ministerstva vnútra SR. Ak by ste nám radi prispeli, a tým pomohli malým onkologickým pacientom, ponúkame Vám niekoľko spôsobov:

  • priamým vkladom na účet číslo 0634024952/0900
  • vložením vášho príspevku do jednej z pokladničiek umiestnených na pracoviskách magnetickej rezonancie spoločnosti Pro Diagnostic Group (v Bratislave – Kramáre, Ružinov, Nových Zámkoch, Žiline, Poprade, Prešove a Košiciach)
  • počas charitatívnej cyklojazdy Na bicykli deťom(www.nabicyklidetom.sk)

ĎAKUJEME 🙂

Zbierky z predošlých rokov

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”]

“,”after_widget”:”

“,”before_title”:”

“,”after_title”:”

“,”widget_id”:”widget-0-0-1″}}” />[/siteorigin_widget]

prehlad

Scan-vyuctovanie-oz-2018

Scan-v-yuctovanie-verejnej-oz2018

Scan-verejnej-zbierky

Scan-verejna-zbierka-02

Scan

Rozhodnutie-MV

verejna-zbierka-2017

m11

oz-detom-zbierka

Vec: Vyúčtovanie verejnej zbierky

Dňa 23. 03. 2015. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy, vo veci žiadosti OZ Deťom pre život so sídlom Mierová 40, 821 05  Bratislava, IČO: 42171911 povolilo konanie verejnej zbierky, pod názvom „NA BICYKLI DEŤOM“ Číslo: SVS-OVS3-2015/009976 na verejnoprospešný účel ochrany a podpory zdravia, prevencie a liečby a pomoci onkologickým zariadeniam, ktorej výnos bude použitý na území Slovenskej republiky na zrealizovanie regeneračno-rehabilitačného pobytu pre tieto deti s cieľom zefektívniť čas a pomôcť im liečbu psychicky zvládnuť. Verejná zbierka sa konala na celom území Slovenskej republiky v termíne od 1. Apríla 2015 do 31. Decembra 2015 a to – sústreďovaním finančných prostriedkov na osobitnom účte 0634728036/0900 vedenom v Slovenskej sporiteľni a.s. ako dobrovoľné príspevky na účet verejnej zbierky priamo, poštovými poukážkami.

Prehľad hrubého výnosu zbierky podľa všetkých spôsobov vykonávania:

je: 9474,78 €

Prehľad hrubého výnosu zbierky podľa všetkých spôsobov vykonávania:

a)     zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov – 2 139,78 €

b)    zbieraním príspevkov do stacionárnych pokladničiek – 1 835 €

c)     zbieraním príspevkov do prenosných pokladničiek v období od 5. Júna 2015 do 17. Júna 2015 – 5 500 €

d)    nezrealizoval sa žiadny predaj

Čistý výnos z verejnej zbierky po odrátaní bankových poplatkov činil 9379,19 €, ktoré nám boli priebežne poukazované na osobitý účet vedený na tento účel.

Časť finančných prostriedkov sme použili na uhradenie regeneračno-rekondičného pobytu deťom a ich rodinným príslušníkom v sume 7 644,08 € (viď priložená faktúra) a zostatok 1735,11 € bol prenesený do roku 2016 a použitý bude na uhrádzanie individuálnej dopravy pre detských onkologických pacientov.

V Bratislave dňa

V prílohe zasielame bankové výpisy.

S pozdravom

Miroslav Bílik

predseda OZ Deťom pre život

Screen Shot 2016-11-09 at 6.37.33 PM