Ružinovská hodová cykločasovka 2022 – 24.9.2022

Home / Ružinovská hodová cykločasovka 2022 – 24.9.2022

RUŽINOVSKÁ HODOVÁ CYKLOČASOVKA 2022

dní
hodín
minút
sekúnd

Registráciqa online je uzavretá. Registrovať sa môžete ráno od 10:00 na prezentácii na Ružinovská ulica pri jazere Štrkovec

Počas ružinovských hodových slávností sme pre všetkých cyklistických nadšencov pripravili už 12. ročník Ružinovskej cykločasovky. Sobotné popoludnie 24.9.2022 tak bude patriť cyklistom!

Tešíme sa, že po 3 rokoch nútenej pauzy spôsobenej pandémiou, Vás môžeme opäť pozvať na toto športové podujatie, ktoré má v Ružinove dlhoročnú tradíciu.

Ružinovská cykločasovka opäť ponúkne kategórie pre všetkých, malých, veľkých i skôr narodených, pravidelných či hobby cyklistov. Chýbať nebude ani obľúbená rodinná kategória s vozíkmi a detskými sedačkami. Tradičná trasa cykločasovky meria 4,8 km a vedie od Areálu hier Radosť Štrkovec, po Ružinovskej ulici – kde je štart aj cieľ pretekov s otočkou na konečnej električiek a späť. 

Štartovné je 8€, no deti a mládež do 15 rokov štartujú zadarmo. Charitatívny účel celého podujatia ostáva zachovaný, časť zo štartovného opäť poputuje na pomoc a liečbu malých onkologických pacientov.

PROPOZÍCIE

1.  Názov pretekov:

Ružinovská hodová cykločasovka 2022 (cestné cyklo preteky)

2.  Organizátori:

MČ Ružinov, RŠK BRATISLAVA, GREEN BIKE, OZ Deťom pre život,
 

3.  Termín pretekov:

24.septembra 2022
 

4.  Miesto konania:

štart / cieľ: – Ružinovská cesta (při Štrkoveckom jazere)
 

5.  Prezentácia:

23.9. – predajňa Green Bike, Ružová dolina 25
– POZOR ZMENA:  prezentácia od 15:00

24.9. | 11:00 – 12:30 v mieste konania

 

6.  Časový harmonogram:

10.00 – 12.30:      prezentácia pretekárov, Ružinovská ulica pri jazere Štrkovec
12.45:                 oficiálne otvorenie pretekov
13.00:                 štart prvého pretekára, interval 30s
(pretekári budú štartovať podľa prideleného štartového čísla pri prezentácii)
17:00      vyhodnotenie pretekov
(závisí od počtu pretekárov, do 30 minút po dojazde posledného pretekára)
 

7.  Vyhlásenie výsledkov:

Vyhlásenie víťazov bude počas hodov o 17:00 v parku Andreja Hlinku
Ceny ( vecné ceny, finančné ceny )
 

8.  Kategórie:

 • kategória: do 5 rokov (2017 a skôr) – kategória s vozíkmi a detskými sedačkami
  · kategória: 6 – 9 rokov (2013 – 2016) – v sprievode rodiča
  · kategória: 10 – 13 rokov (2009 – 2012)
  · kategória: 14 – 16 rokov (2006 – 2008)
  · kategória: 17 – 18 rokov (2004 – 2005)
  · kategória: 19 – 39 rokov (1983 – 2003)
  · kategória: 40 – 49 rokov (1973 – 1982)
  · kategória: 50 – 59 rokov (1963 – 1972)
  · kategória: 60 a viac rokov (1962 a skôr)
  – FIXED GEAR: 18 – 50 rokov (1972 – 2004)

V prípade účasti minimálne 5 dievčat (žien) v jednotlivých kategóriách budú vytvorené aj dievčenské / ženské kategórie.

Pri zadeľovaní do kategórií platí vek účastníka dosiahnutý v roku 2022
 
Z technických a organizačných dôvodov je maximálna kapacita obmedzená na 400 účastníkov.
 

9.  Trať:

Trasa cykločasovky vedie, od areálu hier Radosť Štrkovec po Ružinovskej ulici – kde je štart aj cieľ pretekov s otočkou na konečnej električiek a späť. Trasa meria 4,8 km
 

10.  Činovníci:

riaditeľ pretekov: Radovan Vican
traťový komisár: Milan Buček
hlavný rozhodca: Zdeno Holba
zdravotník: Rýchla Zdravotná Služba
 

11.  Štartovné:
8 €   
Deti a mládež do 15 rokov zadarmo.

12.  Platba:
a) v hotovosti počas prezentácie

b) platobný príkaz:

          na číslo účtu: Slovenská sporiteľňa

          IBAN: SK61 0900 0000 0006 3402 4952

          do správy pre príjemcu uveďte Vaše meno a priezvisko

13.   Záverečné ustanovenia:

 1. Všetci pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
 1. Každý účastník sa musí pri prezentácii preukázať preukazom poistenca a dokladom totožnosti s fotografiou (OP, školský preukaz, električenka, …). Každý účastník dostane v rámci štartovného občerstvenie
 2. Deti do 15 rokov musí prezentovať ich zákonný zástupca.
 3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmeny v prípade neočakávanej udalosti. Zmeny budú oznámené ráno v deň pretekov do 10.00 hod.
 4. Pretek sa končí dojazdom pretekára do cieľa.
 5. Všetci účastníci sú povinní riadiť sa pokynmi organizátorov a policajných zložiek.
 6. Každý pretekár musí mať počas preteku na hlave ochrannú prilbu.

14.    Kontakt:

podrobnejšie informácie o pretekoch ako aj registrácia pretekárov bude prebiehať od 1.septembra 2022 v predajni Green Bike, Ružová dolina 25, Bratislava -Ružinov alebo elektronicky na stránke https://www.detomprezivot.sk/
Telefonický kontakt 0911 773 957
 

*Organizátor si vyhradzuje právo upraviť údaje uvedené v propozíciách podľa potreby.

SPONZORI

Máte otázku ohľadom podujatia alebo by ste projekt radi podporili? Nižšie nájdete naše kontaktné. Ďakujeme.

Kontaktné údaje

E-mail: cyklistidetom@gmail.com

Telefónne číslo: +421 911 773 9757